Middels een persoonlijke stijl (disc) analyse krijgt u inzicht in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in uzelf. Wat is uw natuurlijke manier van doen? Hoe gaat u om met bepaalde situaties onder druk? Wat is uw stijl van communiceren? Wat zijn uw onbewuste drijfveren? Uitgangspunt is het DISC model met vier fundamentele temperamenten. Het beschrijft uw natuurlijke gedragsstijl en geeft handvatten om prettiger te werken, te leven en om te gaan met anderen.

Sinds oktober 2018 is Girasole gecertificeerd partner van Q4 Profiles en biedt zij de mogelijkheid tot coaching van teams en individuen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de DISC methode om gedrag goed en snel in kaart te brengen.

Direct - Indirect - Mensgericht - Taakgericht
DISC