Verbeter jezelf – Verbeter je EQ

Emotionele intelligentie is een set van emotionele en sociale vaardigheden die gezamenlijk bepalen hoe goed je:

  • jezelf waarneemt en uitdrukt
  • sociale relaties ontwikkelt en onderhoudt
  • omgaat met uitdagingen
  • emotionele informatie effectief en betekenisvol gebruikt

Emotionele intelligentie is een belangrijke voorspeller van succes in je werk en je dagelijks leven!

Het EQ-i 2.0® model van M.H.S. Assessments Inc.:

Wat wordt gemeten?

EQ-i 2.0® meet 5 verschillende aspecten van sociaal functioneren:

Zelfperceptie – je emoties begrijpen

Zelfexpressie – het uitdrukken van je emoties

Interpersoonlijk – het ontwikkelen en onderhouden van relaties

Besluitvorming – emoties gebruiken om betere beslissingen te nemen

Stressmanagement – omgaan met uitdagingen

Het bepalen van Emotionele Intelligentie is geen doel op zichzelf, maar vooral een middel om tot inzichten te komen om ‘nog’ succesvoller te kunnen zijn. Het EQ-i 2.0® rapport geeft informatie over iemands EQ competenties, zodat deze beter in staat is te bepalen wat de volgende stappen kunnen of zouden moeten zijn om een effectievere leider, een sterkere teamspeler en in brede zin, een gelukkiger mens te worden.

Waar wordt EQ-i 2.0® ingezet?

  • Leiderschapsontwikkelingen
  • (Executive) Coaching
  • Verhogen van je zelfbewustzijn
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Team effectiviteit
  • Selectie

EQ-i 2.0® samengevat

Leeftijd: vanaf 18 jaar
Benodigde tijd: circa 25 minuten
Aantal vragen: 133
Afname: online via inlog gestuurd door Girasole
Rapportages/Profielen: individueel, groep, leiderschap, 360
Normen: NL normen beschikbaar

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail aan: paulvanderzon@girasole.info

Of bel me op 06-20 566 083

EQ-i 2.0 Certified partner